Avís Legal


Avís Legal

Benvinguts a consblay.com. És important que conèixer tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i la nostra web. Com a usuari, és important conèixer aquests termes abans de continuar la seva navegació.

Jo, Carmen Moruno Peñalver (consblay.com) com a responsable d’aquesta web, em comprometo a processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Dades del responsable


 • Identitat del Responsable: Carme Moruno Peñalver
 • Nom comercial: consblay.com
 • NIF / CIF: B58838947
 • Adreça: C/Benviure, 46 – 08830 – Sant Boi de Llobregat (BCN)
 • Correu electrònic: info@consblay.com

Condicions generals d’ús

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines web, integrants del lloc web de consblay.com, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, consblay.com ( “ usuari “) accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal consblay.com

Dades personals recopilades i procediment

Llegir Política de Privacitat .

Compromisos i obligacions dels usuaris

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:


 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi com a legítim titular;
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.


En la utilització del web, consblay.com l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de consblay.com o de tercers o que pugui danyar , inutilitzar o sobrecarregar el portal consblay.com o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, consblay.com no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos, encara que posi tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Anuncis patrocinats i publicitat

Aquest web pot oferir als usuaris continguts patrocinats i anuncis

Els anuncis romandran publicats al portal fins que siguin eliminats o suspesos per part de l’anunciant o de consblay.com. consblay.com no serà responsable que, un cop donats de baixa en les seves bases de dades, els anuncis continuïn sent indexats en cercadors aliens a aquest portal.

Qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través d’aquest portal s’entenen realitzats única i exclusivament entre l’usuari i l’anunciant i / o la tercera persona. L’usuari sap i accepta que consblay.com únicament actua com a via o mitjà publicitari i que, per tant, no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i / o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través d’aquest portal.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a consblay.com poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Carmen Moruno Peñalver, asumiendo totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de datos.La comunicació entre els usuaris i consblay.com utilitza un canal segur i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui salvaguardada.

Reclamacions

consblay.com informa que existeixen fulles de reclamació a disposició d’usuaris i clients.El usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o enviant un correu electrònic a info @ consblay.com indicant el seu nom i cognoms, el producte / servei adquirit i exposant els motius de la seva reclamación.El usuari / comprador podrà notificar-nos la reclamació, bie na través de correu electrònic a: info@consblay.com o bé per correu postal dirigit a: Carmen Moruno Peñalver, Passeig Marítim, 326, Esc. 4a, 2n, 1a – Castelldefels 08860 (Barcelona), si ho desitja, mitjançant el següent formulari de reclamació: A l’atenció de: Carmen Moruno PeñalverPaseo Marítim, 326, Esc. 4a, 2n, 1ª – Castelldefels 08860 (Barcelona) Correu electrònic: info@consblay.com El servei / producte: Adquirit el dia: Nom de l’usuari: Domicili de l’usuari: Signatura de l’usuari (només si es presenta en paper): Data: Motiu de la reclamació:

Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http: //ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual , queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’ autorització de consblay.com. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Carmen Moruno Peñalver.El usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis de España.En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a consblay.com indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas de q ue la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i la declaració expressa a la que l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

les pàgines del web consblay.com proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:

 • Eines.
 • Contingut d’altres blocs.

l’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços. consblay.com no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar a l’usuari per accés a aquests enlaces.Asimismo, l’usuari trobarà dins d’aquest lloc, pàgines, promocions, que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per establir perfils . Aquesta informació sempre és anònima i no identifica el usuario.La informació que es proporcioni en aquests llocs patrocinats està subjecta a les polítiques de privacitat que s’utilitzin en aquests llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacidad.El usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal consblay.com haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de Carmen Moruno Peñalver. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre consblay.com i el propietari del lloc en el qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de consblay.com dels seus continguts o serveis. Política de comentaris A la nostra web es permeten realitzar comentaris per enriquir els continguts i realitzar consultes per a les següents condicions:

 • no s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d’aquest web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap l’autor o cap a altres membres. Aquests comentaris seran suprimits pels administradors del web.
 • També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com, per exemple, domicilis privats o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.
 • Es desestimaran, igualment, aquells comentaris creats només amb fins promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.
 • No es permetran comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. No es consideraran tampoc aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.

Exclusió de garanties i responsable Carme Moruno Peñalver (consblay.com) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

 • la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts;
 • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
 • el prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.
 • Llei aplicable i jurisdicció Amb caràcter general les relacions entre consblay.com amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona. < strong> Contacte En el cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal consblay.com, si us plau dirigiu-vos a info @ consblay.com l’avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 2018.05.09.